• English (English)
امروزه افزایش بیش از اندازه تعداد گربه ها و سگها در مناطق شهری مشکلات متعددی را برای  این حیوانات ایجاد کرده است بطوریکه با عبور از معابر به دفعات شاهد حیوانات تصادفی و یا حیواناتی هستیم که با گرسنگی و بیماری درگیر بوده و هیچ یاریگری ندارند.

زایمانهای پی در پی خطرات متعددی را همواره برای حیوان به همراه دارد. سخت زایی٬ باقیماندن جنین در رحم مادر و تومورهای دستگاه تناسلی٬ نزاع بر سر جفت٬ انتقال بیماریها از طریق جفتگیری و ... هر ساله باعث مرگ و میر تعداد زیادی از حیوانات همراه با رنج و درد فراوان میشود که با عقیم سازی میتوان از آن جلوگیری کرد. حیوانات عقیم شده کمتر در منازعات شرکت کرده و بسیار سالمتر میتوانند دوران عمر خود را سپری کنند.

طبق مطالعات انجام شده با عقیم سازی یک گربه ماده و یک گربه نر میتوان از ازدیاد بیش از ۲۰۰۰ گربه در طی ۴ سال جلوگیری نمود.

امروزه عقیم سازی بعنوان تنها راه انسانی برای کنترل جمعیت این حیوانات مطرح بوده و در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته جزئی از حقوق حیوانات محسوب شده و اجرا میشود.

------

انجمن حمایت از حیوانات با اشراف به لزوم کنترل جمعیت حیوانات بی سرپرست طرح پرداخت کمک هزینه عقیم سازی این حیوانات را اجرا میکند.

با توجه به محدودیت بودجه اختصاص یافته به این طرح٬ شما میتوانید با قبول کمک هزینه عقیم سازی یک یا چند حیوان بی سرپرست در این طرح مشارکت کنید تا تعداد بیشتری از حیوانات بتوانند از این امکان برخوردار شوند.

برای این منظور کافیست یکی از بسته های زیر را خریداری نموده و هزینه آنرا از طریق درگاه الکترونیکی به حساب انجمن حمایت از حیوانات پرداخت نمایید.بسته کمک هزینه عقیم سازی