• English (English)
لیست مراکز طرف قرارداد طرح پرداخت کمک هزینه عقیم سازی حیوانات بی سرپرست


لیست مراکز طرف قرار داد طرح پرداخت کمک هزینه عقیم سازی در جدول زیر آمده است. کلیه مراکز درمانی دارای مجوز میتوانند درخواست مشارکت در این طرح را به آدرس ایمیل انجمن حمایت از حیوانات ارسال نمایند.


 ردیف نام مرکز درمانی آدرس تلفن
۱ بیمارستان تخصصی دامپزشکی امید یوسف آباد٬ خیابان مهرام (مدبر)٬ ابتدای خیابان بیستم٬ پلاک ۱
۸۸۰۰۱۶۰۰