Home arrow آموزش arrow اصول نگهداري از خرگوش
 
Advertisement
اصول نگهداري از خرگوش چاپ ارسال به دوست
1387/06/23 ساعت 11:23:45
فهرست صفحات
اصول نگهداري از خرگوش
صفخه 2
صفخه 3
صفخه 4
صفخه 5
صفخه 6

اصول نگهداري از خرگوش

Rabit 

منبع: نشريه انجمن حمايت از حيوانات 


7  معرفي‌
7  ويژگيهاي کالبد شناسي و فيزيولوژيکي
7  نگهداري
7  تغذيه
7  توليد مثل
7  خرگوش و بهداشت عمومي


 vمعرفي

 خرگوش‌ اهلي‌ (Oryctolagus Cuniculus)حيواني‌ از راسته‌ خرگوش‌ شكلان‌ (Lagomorpha) و خانواده‌ Leporidae است‌ و خاستگاه‌ ابتدائي‌ آن‌ غرب‌ اروپا و شمال‌ غرب‌ آفريقا مي‌باشد.

در حال‌ حاضر از نژادهاي‌ مختلف‌ آن‌ به‌ منظورهاي‌ گوناگون‌ از جمله‌ توليد پشم‌ و گوشت‌، انجام‌ تحقيقات‌بيولوژيكي‌ و بعنوان‌ حيوانات‌ خانگي‌ استفاده‌ مي‌شود.

رفتار غير تهاجمي‌ و آرام‌ خرگوش‌ آنرا بعنوان‌ يك‌ حيوان‌ خانگي‌ ايده‌آل‌ مطرح‌ نموده‌ است‌. با اين‌ وجود جهت‌نگهداري‌ مناسب‌ آن‌، آشنائي‌ با خصوصيات‌ آناتوميكي‌، فيزيولوژيكي‌ و رفتاري‌ اين‌ حيوان‌ ضروري‌ است‌.


v  ويژگيهاي‌ كالبد شناسي‌ و فيزيولوژيكي‌

سر: مهمترين‌ ويژگي‌ آناتوميكي‌ حيوان‌ در سر، گوشها مي‌باشند. بخش‌ خارجي‌ گوشها يعني‌ لاله‌ گوش‌خصوصيت‌ برجسته‌ اين‌ حيوان‌ بوده‌ و علاوه‌ بر نقش‌ آن‌ در شنوائي‌، به‌ لحاظ وجود شبكه‌ وسيع‌ عروقي‌ در زير پوست‌اين‌ ناحيه‌، تأثير مهمي‌ درتنظيم‌ حرارت‌ بدن‌ دارند. لاله‌هاي‌ گوش‌ نرم‌ و بسيار حساس‌ مي‌باشند و نبايد از آنها براي‌گرفتن‌ و مقيد كردن‌ حيوان‌ استفاده‌ نمود.

چشمها به‌ نسبت‌ اندازه‌ سر بزرگ‌ و داراي‌ زاويه‌ ديدي‌ حدود 190 درجه‌ مي‌باشند. مردمكها قدرت‌ اتساع‌زيادي‌ دارند و بدين‌ علت‌ حساسيت‌ بينائي‌ حيوان‌ به‌ نور را در مقايسه‌ با انسان‌ 8 برابر افزايش‌ مي‌دهند. پلك‌ سوم‌ دراين‌ حيوانات‌ رشد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ دارد كه‌ در هنگام‌ خواب‌ از گوشه‌ داخلي‌ چشم‌ حركت‌ نموده‌ و سطح‌ قرنيه‌ رامي‌پوشاند.
دندانهاي‌ خرگوش‌ رشد دائمي‌ دارند، بعنوان‌ مثال‌ دندانهاي‌ پيشين‌ در طول‌ سال‌ بيش‌ از 10-12 سانتيمتر رشدمي‌نمايد بنابراين‌ بيماريهاي‌ دنداني‌ نظير رشد بيش‌ از حد دندانها و يا وجود دندانهاي‌ نابجا و بد شكل‌ از موارد متداول‌در خرگوشها مي‌باشند.

قفسه‌ صدري‌: حجم‌ قفسه‌ صدري‌ در مقايسه‌ با گنجايش‌ محوطه‌ خيلي‌ كوچك‌ است‌. قلب‌ نيز كوچك‌ است‌ وبر خلاف‌ ساير پستانداران‌ دريچه‌ دهليزي‌ - بطني‌ سمت‌ راست‌ سه‌ لختي‌ (Tricuspid) نبوده‌ و دو لختي‌ Bicuspid))است‌.

محوطه‌ بطني‌: طول‌ روده‌ها حدود 10 برابر طول‌ بدن‌ است‌ و بخش‌ مهمي‌ از آن‌ را (از نظر گنجايش‌ و عملكرد)روده‌كور (Cecum)تشكيل‌ مي‌دهد كه‌ باقيمانده‌ هضم‌ نشده‌ مواد غذائي‌ پس‌ از عبور از روده‌ باريك‌ وارد آن‌ شده‌ وتوسط ميكروفلور موجود در آن‌ مورد تجزيه‌ قرار مي‌گيرند و تركيبي‌ غني‌ از پروتئين‌ و ويتامين‌ را ايجاد مي‌كنند.

خرگوش‌ بطور طبيعي‌ و غريزي‌ رفتاري‌ تحت‌ عنوان‌ مدفوع‌ خواري‌ دارد. اين‌ حيوانات‌ دو نوع‌ مدفوع‌ توليدمي‌كنند كه‌ يك‌ نوع‌ آن‌ بشكل‌ دانه‌اي‌ و نوع‌ ديگر بحالت‌ خميري‌ است‌. نوع‌ دوم‌ غني‌ از تركيبات‌ پروتئيني‌ و ويتاميني‌است‌ و حيوان‌ فقط اين‌ نوع‌ مدفوع‌ را مورد تغذيه‌ قرار مي‌دهد. اين‌ عمل‌ معمولا صبح‌ زود انجام‌ مي‌شود و حيوان‌مدفوع‌ را مستقيما از مخرج‌ خود مي‌گيرد و بدين‌ ترتيب‌ بخشي‌ از نياز بدن‌ به‌ پروتئين‌ و تركيبات‌ ويتاميني‌ را تامين‌مي‌نمايد.

ادرار خرگوش‌ بواسطه‌ مصرف‌ جيره‌ غذائي‌ گياهي‌ داراي‌ PH قليائي‌ حدود 8/2 است‌ و رنگ‌ آن‌ از زرد روشن‌ تانارنجي‌ پر رنگ‌ يا قهوه‌اي‌ متمايل‌ به‌ قرمز متغير است‌ كه‌ ميزان‌ رنگ‌ بر اساس‌ دهيدراتاسيون‌ و قليائي‌ بودن‌ ادرار تغييرمي‌كند. همچنين‌ بخاطر وجود نمكهاي‌ كربنات‌ كلسيم‌ و فسفات‌ آمونيم‌ و منيزيم‌ ادرار كدر است‌. رسوب‌ اين‌ تركيبات‌بر سطح‌ ميله‌هاي‌ قفس‌، تميز كردن‌ لانه‌ را با اشكال‌ روبرو مي‌سازد.

درجه‌ حرارت‌ طبيعي‌ بدن‌ بين‌ 37 تا 39/4 درجه‌ سانتيگراد و به‌ طور متوسط 38/3 درجه‌ سانتيگراد مي‌باشد.

با توجه‌ به‌ وجود نژادهاي‌ مختلف‌ وزن‌ حيوان‌ بالغ‌ مي‌تواند از حداقل‌kg 0/9 در نژادهاي‌ كوچك‌ (آلماني‌،لهستاني‌) تا kg 1/8 در نژادهاي‌ متوسط (نيوزيلند) و kg 7/3 در نژادهاي‌ بزرگ‌ (فلاماندري‌ بزرگ‌) متغير باشد. متوسططول‌ عمر اين‌ حيوان‌ حدود 5 تا 6 سال‌ و حداكثر طول‌ عمر قابل‌ انتظار 15 سال‌ است‌.

v  نگهداري

خرگوش‌ را مي‌توان‌ در داخل‌ منزل‌ (بعنوان‌ مثال‌ در حياط) نگهداري‌ نمود. حداقل‌ سطح‌ مورد نياز براي‌خرگوش‌ با وزن‌ kg 2 حدود 0/3 متر مربع‌ است‌. براي‌ خرگوشهاي‌ با وزن‌ بيش‌ از kg 2 به‌ ازاء هر كيلوگرم‌ وزن‌ اضافه‌سطح‌ لانه‌ بايد حدود 0/2 - 0/1 متر مربع‌ افزايش‌ يابد و در صورتيكه‌ چند خرگوش‌ با هم‌ نگهداري‌ شوند بايد به‌ ازاءهر خرگوش‌ اضافي‌ 0/2 متر مربع‌ به‌ سطح‌ لانه‌ افزوده‌ گردد.

ارتقاع‌ لانه‌ بايد در حدي‌ باشد كه‌ حيوان‌ بتواند بطور كامل‌ بر روي‌ پاهاي‌ خود بلند شود كه‌ بسته‌ به‌ جثه‌ حيوان‌مي‌تواند حدود 45-90 سانتيمتر در نظر گرفته‌ شود. در صورتيكه‌ خرگوش‌ در فضاي‌ خارج‌ منزل‌ نگهداري‌ مي‌شودكف‌ لانه‌ بايد در مقابل‌ نفوذ رطوبت‌ عايق‌ شود و در صورتيكه‌ نگهداري‌ در داخل‌ منزل‌ صورت‌ مي‌گيرد كف‌ لانه‌مي‌تواند مشبك‌ و يا توري‌ باشد كه‌ بدين‌ ترتيب‌ ادرار و رطوبت‌ ناشي‌ از آن‌ در كف‌ قفس‌ باقي‌ نمي‌ماند و اين‌ مسئله‌اجازه‌ مي‌دهد تا تميز كردن‌ لانه‌ در فواصل‌ طولاني‌تري‌ انجام‌ گيرد.
جهت‌ جلوگيري‌ از بروز نزاع‌ در بين‌ خرگوشها و عوارض‌ متعاقب‌ آن‌، خرگوشهاي‌ نر را بايد جدا از هم‌ نگهداري‌نمود. همچنين‌ نرها و ماده‌ها نيز جز در هنگام‌ جفتگيري‌ بايد در لانه‌هاي‌ جداگانه‌ نگهداري‌ شوند. نگهداري‌ چندخرگوش‌ ماده‌ با هم‌ در يك‌ قفس‌ اشكالي‌ ندارد.

خرگوشها مي‌توانند درجه‌ حرارت‌ بين‌ 270 - 4 درجه‌ را تحمل‌ نمايند كه‌ البته‌ متوسط درجه‌ حرارت‌ توصيه‌شده‌ بين‌ 22 - 16 درجه‌ سانتيگراد است‌. رطوبت‌ محيط بايد حدود 60 - 40 % باشد و حداقل‌ طول‌ مدت‌ روشنائي‌مورد نياز 16 - 14 ساعت‌ است‌. در صورتيكه‌ طول‌ مدت‌ روشنائي‌ محيط از اين‌ مقدار كوتاهتر باشد حيوان‌ دچارنقصان‌ فعاليت‌ جنسي‌ پائيزي‌ (Autumnal Sexual depression) مي‌گردد.


v  تغذيه

ميزان‌ مصرف‌ غذا در خرگوشها بطور متوسط روزانه‌ حدود 5 گرم‌ به‌ ازاء 100 گرم‌ وزن‌ بدن‌ است‌. بهترين‌ ماده‌غذائي‌ براي‌ خرگوشها، جيره‌هاي‌ غذائي‌ تجاري‌ است‌ كه‌ تركيبات‌ آن‌ بر اساس‌ نياز حيوان‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. اين‌جيره‌ها معمولا حاوي‌ 17% - 14% پروتئين‌، 22% - 12% فيبرخام‌ و 2500 - 2100 كيلو كالري‌ انرژي‌ هستند.

در كنار اين‌ مواد مي‌توان‌ از سبزيجات‌ مختلف‌ نيز استفاده‌ نمود و بايد توجه‌ كرد كه‌ سبزيجات‌ فاسد و كپك‌زده‌نباشند.

اين‌ حيوان‌ از نظر فيزيولوژيك‌ شبه‌ نشخوار كننده‌ (Pseudoruminant) بشمار ميرود و چون‌ ميكروفلور دستگاه‌گوارش‌ آن‌ نسبت‌ به‌ تغييرات‌ اسمولاريته‌ و PHبسيار حساس‌ است‌ بنابر اين‌ تغيير نوع‌ مواد غذائي‌ بايد به‌ آهستگي‌ وطي‌ مدت‌ 5 - 4 روز انجام‌ گيرد و هرگونه‌ تغيير ناگهاني‌ در محتويات‌ جيره‌ غذائي‌، بخصوص‌ استفاده‌ از جيره‌هاي‌ غني‌از كربوهيدرات‌ مي‌تواند با ايجاد اختلالات‌ شديد گوارشي‌ سبب‌ مرگ‌ حيوان‌ گردد.

v  توليد مثل

تعيين‌ جنسيت‌ در خرگوشهاي‌ نابالغ‌ بسيار مشكل‌ بوده‌ و به‌ تجربه‌ نياز دارد. بنابراين‌ در اين‌ مورد از دامپزشك‌كمك‌ بگيريد.

خرگوشها در حدود سن‌ 24 - 16 هفتگي‌ به‌ بلوغ‌ مي‌رسند. نژادهاي‌ كوچكتر زودتر ازنژادهاي‌ بزرگتر و ماده‌هازودتر از نرها بالغ‌ مي‌شوند. خرگوش‌ ماده‌ سيكل‌ اوستروس‌ منظمي‌ ندارد ولي‌ مرحله‌ پذيرش‌ جنسي‌ طولاني‌ و حدود7-10 روز است‌. در صورتيكه‌ جفتگيري‌ انجام‌ نگيرد ظرف‌ 1-2 روز حالت‌ پذيرش‌ از بين‌ رفته‌ و پس‌ از آن‌ حيوان‌مجددٹ وارد مرحله‌ پذيرش‌ جنسي‌ مي‌گردد.

خرگوش‌ ماده‌اي‌ كه‌ وارد اين‌ مرحله‌ شده‌ است‌ به‌ ساير خرگوشهاي‌ ماده‌ داخل‌ قفس‌ اجازه‌ مي‌دهد كه‌ بر پشت‌وي‌ بجهند كه‌ اين‌ نشانه‌ در جهت‌ تشخيص‌ حيوان‌ آماده‌ جفتگيري‌ حائز اهميت‌ است‌. همانگونه‌ كه‌ در مبحث‌ لانه‌ ذكرشد نرها و ماده‌ها بايد جدا از يكديگر نگهداري‌ شوند و فقط هنگام‌ پذيرش‌ جنسي‌ خرگوش‌ ماده‌ براي‌ مدت‌ حدود10 دقيقه‌ در قفس‌ خرگوش‌ نر قرار داده‌ شود.

در صورتيكه‌ جفتگيري‌ منجر به‌ لقاح‌ نگردد، ممكن‌ است‌ آبستني‌ كاذب‌ (Pseudopregnancy) رخ‌ دهد. در اين‌مرحله‌ حيوان‌ ماده‌ كليه‌ حالات‌ حيوان‌ آبستن‌ را دارد و حتي‌ پستانها نيز بزرگ‌ مي‌شوند ولي‌ اين‌ مرحله‌ حداكثر پس‌ ازحدود 18 روز خاتمه‌ مي‌يابد.
طول‌ مدت‌ آبستني‌ حدود 33 - 30 روز است‌. رشد پستانها سريع‌ بوده‌ و طي‌ هفته‌ آخر آبستني‌ صورت‌ مي‌گيرد.طي‌ روزهاي‌ آخر حيوان‌ ماده‌ شروع‌ به‌ ساخت‌ لانه‌ مي‌نمايد و براي‌ اين‌ منظور اقدام‌ به‌ كندن‌ موهاي‌ ناحيه‌ شكم‌مي‌كند. تعداد بچه‌ها بين‌ 4-12 و بطور متوسط 7 عدد است‌. بچه‌ها معمولا صبح‌ زود و طي‌ حدود يك‌ ساعت‌ و ياكمتر متولد مي‌شوند. طول‌ مدت‌ شيردهي‌ حدود 4-6 هفته‌ است‌. مادر در طول‌ روز فقط يكبار و معمولا صبحها به‌بچه‌ها شير مي‌دهد و بقيه‌ ساعات‌ روز لانه‌ بچه‌ها را ترك‌ مي‌نمايد كه‌ اين‌ مسئله‌ نبايد بعنوان‌ عدم‌ پذيرش‌ بچه‌هاتوسط مادر قلمداد شود. در صورت‌ مرگ‌ مادر و يا هنگامي‌ كه‌ مادر قادر به‌ شيردادن‌ بچه‌ها نباشد مي‌توان‌ آنها رابصورت‌ دستي‌ تغذيه‌ نمود. جهت‌ تغذيه‌ بچه‌ها شير با فرمولهاي‌ مختلفي‌ توصيه‌ شده‌ است‌ كه‌ يكي‌ از ساده‌ترين‌فرمولها بشرح‌ زير مي‌باشد:

شير گاو 240 سي‌سي‌
زرده‌ تخم‌ مرغ‌ 1 عدد
عسل ‌5 سي‌سي‌
موليتي‌ ويتامين‌ كودكان ‌5 سي‌سي‌

شير دادن‌ هر 12 تا 24 ساعت‌ انجام‌ مي‌گيرد. البته‌ بايد در نظر داشت‌ كه‌ تغذيه‌ دستي‌ بچه‌ خرگوشها بندرت‌موفقيت‌آميز بوده‌ و ممكن‌ است‌ با مشكلات‌ و عوارض‌ متعدد گوارشي‌ و تنفسي‌ در بچه‌ خرگوشها همراه‌ باشد.

v  خرگوش‌ و بهداشت‌ عمومي‌

هر چند موارد گزارش‌ شده‌ از انتقال‌ بيماريهاي‌ خطرناك‌ بين‌ انسان‌ و حيوان‌ در خرگوشهاي‌ اهلي‌ و خانگي‌ نادراست‌ با اين‌ وجود مهمترين‌ اين‌ بيماريها عبارتند از سالمونلوز، تولارمي‌، هاري‌، عفونتهاي‌ قارچي‌ پوست‌ و مو، سل‌ وتوكسوپلاسموز.

جهت‌ جلوگيري‌ از بروز بيماري‌ در حيوان‌ و كاهش‌ احتمال‌ انتقال‌ آن‌ به‌ صاحب‌ حيوان‌ توصيه‌هاي‌ زير بايدمورد توجه‌ قرار گيرد.

1 - پس‌ از خريد حيوان‌، جهت‌ معاينه‌ و بررسي‌ وضعيت‌ سلامت‌ آن‌ و دريافت‌ راهنمائيهاي‌ لازم‌ به‌ درمانگاههاي‌دامپزشكي‌ مراجعه‌ شود.

2 - حتي‌الامكان‌ با ساخت‌ جايگاه‌ و لانه‌ مناسب‌، حيوان‌ در خارج‌ از محيط منزل‌ و به‌ عنوان‌ مثال‌ در حياط نگهداري‌گردد.

3 - در صورتيكه‌ حيوان‌ در داخل‌ منزل‌ نگهداري‌ مي‌شود بايد داراي‌ جايگاهي‌ خاص‌ و نسبتا محدود باشد و از رفت‌ وآمد آزادانه‌ حيوان‌ در محيط منزل‌ بايد جلو گيري‌ شود.

4 - محل‌ نگهداري‌ و لانه‌ حيوان‌ روزانه‌ نظافت‌ گردد.

5 - از تماس‌ حيوان‌ با حيوانات‌ خانگي‌ افراد ديگر و همچنين‌ حيوانات‌ غيرخانگي‌ نظير گربه‌هاي‌ ولگرد جلوگيري‌شود.

6 - نظافت‌ شخصي‌ علي‌الخصوص‌ شستن‌ دستها پس‌ از تماس‌ با حيوان‌ از اهميت‌ زيادي‌ برخوردار است‌.

7 - در صورت‌ مشاهده‌ هرگونه‌ تغيير در ظاهر و يا رفتار حيوان‌، جهت‌ بررسي‌ علت‌ آن‌ به‌ درمانگاه‌ دامپزشكي‌ مراجعه‌شود و بر اساس‌ نظر دامپزشك‌ معالج‌ انجام‌ معاينات‌ دوره‌اي‌ مورد توجه‌ قرار گيرد.

واكسن‌ هاري‌ جز در مواردي‌ كه‌ حيوان‌ در معرض‌ هاري‌ قرار دارد و يا در مناطقي‌ كه‌ هاري‌ شايع‌ مي‌باشد توصيه‌نمي‌شود و براي‌ پيشگيري‌ از بروز ساير بيماريهاي‌ متداول‌ در خرگوش‌ نيز تاكنون‌ واكسني‌ تهيه‌ نشده‌ است‌.

 

 یادداشت های بازدیدکنندگان

نویسنده كيخسرو keikhosro_mp@yaho در تاریخ 1387/11/17 ساعت 13:05:26
سلام . اگر ممكن است در زمينه شگستگي خرگوش در ناحيه پا يا دست حيوان اشاره و روش درمان شكستگي آن را بفرماييد و همچنين مدت درمان آن را نيز ذكر بفرماييد . با تشكر: كيخسرو

نویسنده علی نجف زادهnajadzad در تاریخ 1388/01/12 ساعت 07:51:48
سلام.باتشکر اززخمات شما مطالب مفید بود.

نویسنده در تاریخ 1388/01/27 ساعت 17:11:46
سلام و تبریک سال نو به همه عزیزان و کسانی که برای حیوانات زحمت میکشید با تشکر از اطلاعات مفید شما عزیزان . طول عمر خرگوش چقدر است

نویسنده افروز خانوم در تاریخ 1388/04/24 ساعت 14:50:16
منم یه بچه خلخوش دارم که جیگله منه .اسمش پشمکه.خیلی میخوره یکی دیگه هم قبلا داشتم از بس خورد مرد ...خیلی ناراحت شدم..این یکی خیلی شیطونه همه چیزم که فکر کنید میخوره از حلوا و شکر و نون و سبزی و......تا گچ دیوار اتاقم.عادت داره میره توی کمدم جیش میکنه .

نویسنده Anonymous در تاریخ 1388/04/16 ساعت 11:16:00
ممنون از مطالب مفید شما خسته نباشید  
از ش.ف

نویسنده Anonymous در تاریخ 1388/04/16 ساعت 11:19:28
راستی خواهش می کنم درمورد مضرات نگه داری از حیوانات خانگی مطالبی را ارائه دهید البته تا2الی3روز اینده 
از ش.ف

نویسنده زهرا در تاریخ 1388/04/15 ساعت 01:02:35
من یه خرگوش دارم 1 سالشه خیلی تنبله غذا هم کم میخوره از بچگی هم خودم بزرگش کردم باید چیکار کنم که غذا بیشتر بخوره و شیتونی کنه

نویسنده www.little_angel3632004@yahoo. در تاریخ 1388/04/15 ساعت 13:43:35
1خرگوش دارم تا کنارش نباشم غذا نمیخوره به نظر شما چیکار کنم؟؟؟؟

نویسنده در تاریخ 1388/04/12 ساعت 20:57:39
سلام/من دیروزتوی باغمون یه خرگوش گرفتم/خیلی کوچیکه/چی بهش بدم بخوره؟

نویسنده در تاریخ 1388/04/08 ساعت 22:48:26
سلام:اسم خرگوش ما سوفی است.3سال دارد و در منزل آزادانه میگردد.من . همسرم مثل یک کودک دوستش داریم.هرگز هویج نخورد شوید خشک بهترین 
غذای اواست.قبل از طلوع آفتاب میاد توی رختخواب ما وپس از لیس زدن از ما میخواد سر وصورتشو بمالیم.اکثرا توی روز زیر تخت خواب استراحت میکند.و.............؟

نویسنده علي در تاریخ 1388/04/03 ساعت 00:33:57
يك خرگوش دارم خيلي خيلي غذا مي خوره سير نميشه نمي دانم چرا خيلي هم دوستش دارم ولي اينقدر دستشويي مي كنه كه من ان را در حمام گذاشتم من2خرگوش دارم يكيشون خيلي خيلي دستشويي ميكنه و اگه كل حمام را پر غذا كنم همه را يك روزه مي خوره ايا راه حلي براي اين مشكل است اون خرگوش هرچي بهش بديم مي خوره ولي يكي شان خيلي فيس و افاده اي ايا راه حلي براي اين شكل است يا ان را بفروشم؟

نویسنده کیمیا در تاریخ 1388/04/30 ساعت 22:21:51
سلام من یک خرگوش دارم خیلی خیلی دوستش دارم از وقتی دندون نداشت بزرگش کردم یک بار رفتم مسافرت از اون وقت به بعد دیگه بغل من نمیاد میشه بگین چی کار کنم تا بیاد بغلم

نویسنده زهرا در تاریخ 1388/05/06 ساعت 00:40:26
سلام،اگرخرگوش يكي باشد از تنهايي اتفاق خاصي برايش پيش نمي آيد،مثلا طول عمرش كم نمي شود.

نویسنده در تاریخ 1388/05/07 ساعت 12:20:40
سلام به همه دوستان خرگوش دوست عزیز عین خودم!من اول یک خرگوش نر خیلی ماه و دوست داشتنی داشتم و دارم که الان حدودا یکسال و نیمشه امسال از بس بی تابی کرد براش یک خرگوش دیگه آوردم که از قضا ماده در اومد و5 تا بچه جگر گذاشت رو دست ما ! الان بچه ها 25 روزشونه من خودم با دست خودم بهشون شیر و غذا دادم خیلی ماه و دوست داشتنی هستند الان تقریبا اندازه کف دست من هستند دو تاشون تو مایه های طوسی و 3 تای دیگه سفید اسم هم دارند طلا،اسکار،لیتل بانی،ترمه ،تدی اسماشونم هر کدوم یک دلیل داره که گذاشتم .بچه ها شدیدا شیطون و با حالو تپل مپل هستند 
دوست عزیز افروز خانم به خرگوش هات هرگز نباید چیز هایی مثل حلوا و بستنی و چیز های چرب و نون زیاد بدی برای همین میمیرن 
یادتون باشه خرگوش ها گیاه خوار هستند و غذای اصلیشون علف الفا آلفا است.اما چون تو ایران پیدا نمیشه بهشون کلم سفید کاهو هویج سبزی یونجه بدین بخورن حتی هویج زیاد خوب نیست چون فقط قند داره! 
از دوستان اگر کسی سوالی در مورد خرگوش داره حتما به من ایمیل بزنه من خوشحال میشم کمکش کنم 
دوستان اگر انگلیسیتون خوبه سایت های خارجی عالی هستند برید بخونید پر از اطلا عات هستند سرچ کنید rabbit or bunny

نویسنده در تاریخ 1388/05/08 ساعت 11:27:03
سلام دوستان عزیز البته من نمیخوام در کار صاحب سایت محترم دخالت کنم ولی چون خیلی به خرگوش ها علاقه دارم دلم میخواد به دوستان کمک کنم 
دوست عزیز شهاب بهترین کار برای کمک به خرگوشت احترام گذاشتن به اون و جدی گرفتنشه باهاش با محبت صحبت کن براش یک اسم بذار و با اون اسم صداش کن البته میدونی که خرگوش ها خیلی اسمشونو یا د نمیگیرن مخصوصادصوصا اگه بچه باشن ولی بهش عادت میکنن سعی کن تو دست خودت بهش غذا بدی و یکی از چیزهای که خوبه به خرگوش بدی و دوست داره براش خیلی هم ضرر نداره کشمشه  
بهش جایزه تیکه های کوچیک هویچ و کشکش بده 
اگر دیگه بازم مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن

نویسنده در تاریخ 1388/05/07 ساعت 20:50:47
سلام من یه خرگوش دارم بهم عادت نمی کنه چه کا کنم ممنون می شم راهنماییم کنید ایمیل من بالا هست

نویسنده علی در تاریخ 1388/05/07 ساعت 21:52:58
سلام:درباره ی امر خرگوش ویتامین هایی که نیاز دارد بگویید . اگر تنها بماند چه می شود.مرسی

نویسنده در تاریخ 1388/05/08 ساعت 11:31:02
دوست عزیز علی خرگوش به همه ویتامین ها احتیاج داره که تو سبزیجات وجود دارن خرگوش ها ویتامینشونو از سبزیجات میگیرن 
سبزی بهشون بدید مثل جعفری شوید و گوجه فرنگی که روزی یک نصفه خوبه برای ویتامین ث و افتاب ملایم که گرم نباشه برای ویتامین دی  
همون هویج برای ویتامین آ و کلم سفید هم برای دندوناشون خوبه هم کلسیم فراوونی داره

نویسنده Anonymous در تاریخ 1388/05/08 ساعت 11:32:49
خرگوش شما اگر شما رو دوست داشته باشه تنهایی براش اشکال نداره مثلا 2 ساعت ولی اگر خیلی کوچولو است خیلی تنهاش نذارید مثلا 1 ماهشه یا 1 ماه نیمه است

نویسنده سما از تهران در تاریخ 1388/05/08 ساعت 15:34:19
سلام  
من دوست دارم یک خرگوش مینیاتوری داشته باشم که بزرگ نشه در موردش اطلاعات ندارم و نمیدونم این نوع خرگوش رو چطور میشه تشخیص داد یا از کجا میتونم پیدا کنم اگر کسی اطلاعاتی داره خوشحال میشم کمکم کنه. ممنون

نویسنده در تاریخ 1388/05/12 ساعت 14:17:09
سلام من و شوهرم یه خرگوش داریم اول که اوردیمش 100 گرم بود اما الان 1 کیلوو150 گرم اسمش کامبیز وتمام گچ دیوار ها وسیم ها را می جو من خیلی نگرانم که مبادا یه روز برق بگیرتش خیلی شیطونه من عاشقشم امااز اینکه مبادا موهاش برام نازایی بیاره نگرانم اما ازش هم نمی تونم دل بکنم راستی چند روزی متوجه چند تا سینه ریز زیر شکمش شدیم نمی دونم اگه دختر مثل آدما پریود می شه

نویسنده در تاریخ 1388/05/14 ساعت 21:55:25
راحله خانم باید برای خرگوشت چوب دم دستش بذاری چون ممکنه دندوناش بلند شده باشه برای همین داره در و دیوارو میخوره و در ضمن اکثر خرگوش ها به سیم خیلی علاقعه دارن سعی کن از جلو دستش برداری و یکم دعواش کنی تا بفهمه نباید بری طرفش خیلی براش خطرناکه

نویسنده در تاریخ 1388/05/17 ساعت 16:09:21
سلام.من یه خرگوش دارم اسمش طاهاس.میترسم ببرمش حموم.اگه ببرمش نمیمیره؟با چی بشورمش؟یه سوال دیگه نر یا ماده بودنشو از کجا تشخیس بدم؟ Mer30

نویسنده در تاریخ 1388/05/17 ساعت 16:36:10
اگه میشه چندتا دامپزشک خوب تو اراک بهم معرفی کننین.

نویسنده در تاریخ 1388/05/17 ساعت 19:11:34
سلام به نگار خانم به هیچ وجه خرگوشتو حموم نکن!خرگوشها مخصوصا اگر بچه باشن از حموم کردن خیلی میترسن!اونا خودشون با زبونشون هر روز خودشونو حسابی تمیز میکنن و تو زبونشون باکتری هایی هست که تمیزشون میکنه!اگه خرگوشت خیلی کثیف شده با یکم کف شامپو یکم به اصطلاح خشک شویی اش کن بعد هم با یک پارچه نمدار کف هارو پاکش کن. 
من متاسفانه در اراک دامپزشکی نمیشناسم ولی اینو بدون که اگه از خرگوشت طاها خوب مراقبت کنی و به جز سبزیجات و میوه ها چیز دیگه ای مثل بستنی و چیز های چرب ندی معمولا مریض نمیشن

نویسنده در تاریخ 1388/05/17 ساعت 19:48:31
از راهنمایتون ممنون.پس واکسناشو کجا ببرم بزنه؟اگه بذارمش تو یه قفس تنها ولی بزرگ مشکلی واسش پیش نمیاد؟

نویسنده در تاریخ 1388/05/17 ساعت 22:39:32
راستش من خودم یک خرگوش 1 سال و نیمه دارم و اصلا هم بهش واکسن نزدم ولی اگر شما انقدر نگرانی ببرش دکتر ببین چی میگه.قفس هم هر چقدر بزرگتر بهتر .به اصطلاح نیکی و پرسش!!برای خرگوشت یک جعبه چوبی بذار تو قفس توشم یک پارچه تمیز بنداز که بتونه بره توش بخوابه زیرش روزنامه ننداز چون سرب داره باعث ریزش موهاش میشه اگر براش یه چیزی مثله لوله هم بذاری میره از توش رد میشه و بازی میکنه

نویسنده در تاریخ 1388/05/18 ساعت 13:15:32
man too hamin site khoondam ke khargoosho ba abe velarmo shampoo beshooram!!2ganegi shakhsiat gereftam belakhare chi kar konam!!!mishe begin khoonash chejoori bashe ke rahat beshe?bi zahmat ye tozihe kamel bedin.age behesh shire bedoon laktoz bedam ke eshkali nadare?

نویسنده در تاریخ 1388/05/18 ساعت 15:16:25
عجب!!! ببین نگار خانم اون چیزی که تو سایت گفته اشتباه نیست ولی تجربه خیلی مهم تره .من خودم خرگوش دارم نه یکی بلکه تا حالا 10 تا داشتم .که در حال حاضر 6 تا دارم یک پدر و 5 بچه! من خرگوش را اولش می شستم 2 یا 3 بار اینکار رو کردم و حیوون در حد مرگ ناراحت و آشفته شد از اون به بعد دیگه نشستمش.حالا شما هم میتونی امتحان کنی ببینی خرگوشت ناراحت میشه یا نه!و اما شما نگفتی خرگوشت چند وقتشه؟به هر حال شیر دادن اشکالی نداره اگه دوست داره و میخواد بخوره حتی یک کم ماست هم برای کلسیمش بد نیست ولی زیاد تر از نصف تا 1 استکان بهش نده.بازم مهمه که خرگوشت چند وقتشه

نویسنده در تاریخ 1388/05/19 ساعت 13:37:26
taha andazeye kafe daste,shayad chand haftash bashe

نویسنده در تاریخ 1388/05/18 ساعت 21:25:16
nemidoonaand vaghteshe vali kheli koochike,dar on hade koochike ke bayad havije rand shode bokhore!!yekam rahim konin age balai ssh biad mn mimiram.

نویسنده در تاریخ 1388/05/20 ساعت 00:43:43
نگار خانم زیاد نگران نباش من همین الان 5 تا بچه خرگوش 1 ماه و یک هفته ای دارم و همشون از 25 روزگیشون غذا خوردن اما شیر هم خوردن 
شما سعی کن فعلا به جای هویج از کاهو سبزی به عنوان غذا براش استفاده کنی شوید،جعفری،کلم سفید (قسمت های نرمش) تا کم کم عادت به غذا خوردن بکنه و دندوناش بزرگ و سفت بشه ،همون هویج رنده شده هم خوبه

نویسنده در تاریخ 1388/05/20 ساعت 11:51:58
دوستان بچه خرگوش هارو واگذار میکنم هیچ کس نمیخواد!اگر کسی نخواد مجبورم بدمشون مغازه!5 تا بچه خرگوش ناز و مامانی واگذار میگردد با این ایمیل هم میتونید تماس بگیرید

نویسنده در تاریخ 1388/05/20 ساعت 14:03:41
az komakatoon mamnoon.felan ka bahash moshkeli nadaram 
TNX

نویسنده در تاریخ 1388/05/23 ساعت 00:25:01
نگار خانم میدونستی که خرگوش ها هم خواب میبینن!وقتی خیلی خوابشون میبره اگه نگاهشون کنی همش چشماشون حرکت میکنه حتی دندون قروچه میکنن!برا همین این نبض زدن همون خواب بودن هستش! خرگوشت لیست نمیزنه؟

نویسنده در تاریخ 1388/05/21 ساعت 13:09:09
بچه خرگوش های عزیز و نازنینم رو دادم مغازه هیچ کس نخواستشون! 
خدا خودش حفظشون کنه 
کلی گریه کردم! 1 ماه و 12 روز شون بود! 
ای خداااااااااا

نویسنده در تاریخ 1388/05/21 ساعت 13:10:18
te soal vaghti mikhabe chand sanie bazi vaghta 1min badanesh me3 ye nabze kheyli ghavi mizane,dalilesho midoonin?

نویسنده در تاریخ 1388/05/23 ساعت 00:26:11
راستی اگه میتونی عکس بچه خرگوشت رو برام بده دوست دارم ببینمش

نویسنده در تاریخ 1388/05/23 ساعت 14:07:53
hatman,tazegia shaba kheyli bi gharare.nemidoonam chera?ta vaghti baghalesh nakonam aroom nemishe o nemikhabe.chera??

نویسنده ko در تاریخ 1388/05/23 ساعت 20:33:27
خوب دیگه لوس شده!!!:):) 
بهت عادت کرده خودشو برات لوس میکنه!خرگوش ها شبها خیلی فعالتر از روز ها هستن!شبها اگه بیاریش تو اطاق حسابی قاطی میکنن و شروع میکنن به بازی!اگه باهاش حرف بزنی و شوخی کنی و یکم مثله قلقلک قلقلکش بدیو براش بشکن بزنی حسابی سرحال میشه و شروع میکنه برات به شیرین کاری کردن! 
امتحان کن تا ببینی!!!

نویسنده در تاریخ 1388/05/24 ساعت 14:40:48
az rahnamaiatoon mamnoonam.dg bahash moshkeli nadaram.shaba ham ghabl az khab miaamesh biroon az ghafas bahash bazi mikonamo ta sob kenaram roo baleshesh aroom mikhabe.

نویسنده در تاریخ 1388/05/24 ساعت 14:44:02
rasti soal kardin lis mizane ya na?are,chetor? kheyli dastamo lis mizane.bazi vaghta ke behesh roo midam gazam migire!!

نویسنده در تاریخ 1388/05/25 ساعت 00:19:31
هیچی همینطوری!!پس خیلی رفیقین که!!!چه رنگیه ؟عکسشو برام ندادی که!!عکسشو بفرست به ایمیلم

نویسنده در تاریخ 1388/05/25 ساعت 15:13:54
sefide,cheshmash ghermeze.

نویسنده در تاریخ 1388/05/25 ساعت 16:26:06
aksesho ferestadam

نویسنده در تاریخ 1388/05/27 ساعت 14:51:02
salam khaste nabashid man ye bache khargushe taghriban 4mahe daram ke ghafasesh ro tuye hayat mizaram zohra betore badi milarze hameye heykalesh juri ke ghafasesh ham seda mide (siniye ghafasesh)momkene be khatere garma bashe?ya moshkel khasi dare?dar zemn muhaye basanesham mirize be khatere kambude kalsiume ya dore 3mah 1bar rizeshe?

نویسنده در تاریخ 1388/05/27 ساعت 15:51:57
سلام  
من دو روز پيش از پارك لاله يك خرگوش يك ماه گرفتم سفيد دو روز بعد مرد:(( 
الان مي‌خوام يكي ديگه بخرم نمي‌دانم چه كار كنم كه نميره من چون سر كار مي رم حداقل 9 ساعت خونه نيستم نمي دونم بايد چي كار كنم چون هيچ اطلاعاتي ازش ندارم ؟؟؟من اصلاًنميدونم چرا مرد؟؟ حالا چي كار كنم كه اين يكي نميره ؟؟ 
خواهشن منو راهنمايي كنيد

نویسنده در تاریخ 1388/05/28 ساعت 13:28:56
salam mh,khargooshet age koochik bashe niaz be tavajoho sarfe vaght ziadi dare.manam 1 khargooshe taghriban 1mahe daram taghriban kole rooz bahasham.

نویسنده در تاریخ 1388/05/29 ساعت 20:30:45
دوستان فینگیلیش بنویسید که راحت بشه خوند! 
دوست عزیز (ستاره) صد در صد به خاطر گرما نفس نفس میزنه .خرگوش ها مثل ما انسانها عرق نمیکنند پس گرمای بدنشون رو یکی از طریق تنفس و یکی دیگه از طریق گوشهاشون میارن پایین.خون گرم بدنشون میاد تو گوششون و خنک میشه و دوباره بر میگرده تو بدنشون.سعی کن خرگوشت راز ساعت 12 به بعد تا ساعت 6 عصر بذاری یک جای خنک مثل زیر زمین یا اقلا محیط رو براش سایه کن .خرگوش ها جاهای گرم رو زیاد دوست ندارن.

نویسنده در تاریخ 1388/05/29 ساعت 20:38:23
و اما جواب سووال دوم ستاره 
هیچ کدوم از این خرگوش ها در ایران نیست!اینجا به همستر خیلی بیشتر اهمیت میدن تا به نژادهای مختلف خرگوش ما اینجا همون خرگوش معمولی و نیوزیلندی رو به زور داریم آنگورا هم خیلی کمه و lionhead که ابدا!!!!


آخرین بروز رسانی ( 1387/06/23 ساعت 20:20:18 )
صفحه اصلی
درباره انجمن
اخبار داخلي
شرایط عضویت
آموزش
مقالات
فروشگاه
تالار گفتگو
حیوانات واگذاری
مشاوره دامپزشكي
دنیای حیوانات
آئينه رسانه‌ها
محیط زیست
سایت‌های مرتبط
جستجوی پیشرفته
سوالات متداول
تماس با ما
صفحه انجمن در Facebook
کمک به انجمن
English
20 میهمان حاضرند
جستجو
Copyright IRAN S.P.C.A
Webmaster: Reza Javalchi